Jocs de Moviment

Jocs de Moviment

Els jocs de moviment generen alegria i benestar. La rapidesa de moviments dels jugadors fa que siguin jocs molt actius i excitants.
Com exemples tenim els Flitxers, el Futbolí, els Hockeys, els Martells, les Barriques, els Imans.